Ing. Václav Včelica

vaclav.vcelica@gmail.com

Bio

Ing. Václav Včelica (* 17.4.1982, Vsetín), člen Pirátské strany, člen expertního týmu Pirátské strany pro dopravu.

Po absolvování studia Pozemního stavitelství na VUT Brno, Fakulty stavební se věnuje projekční práci. Po čtyřleté praxi projektanta ve firmě Mátl a Kyšák s.r.o. se osamostatnil a založil vlastní projekční kancelář. Od roku 2015 provádí taktéž kontrolu staveb jako technický dozor investora.

Občansky se angažoval v Nesehnutí Brno (dobrovolník), Jadernice o.s. (předseda sdružení), Českém svazu ochránců přírody Radhošť (vedoucí mládeže, lektor) a při pořádání kulturních akcí (organizace promítání Jednoho světa pro školy v Rožnově pod Radhoštěm a Karneval rozmanitosti na Vsetíně a několika ročníků festivalu Ponožkafest) a je zakladatel Lilie - dětská skupina, z.s. Podporuje myšlenku základního nepodmíněného příjmu jako odpočitatelné položky daně z příjmu, v případě nízkých nebo nulových příjmů jako záporné daně, tedy vyplacené dávky.

Volný čas tráví s manželkou a třemi dětmi, četbou Terryho Pratchetta, divadlem veskrze improvizačním nebo údržbou zahrady a sadu.

Články autora Václav Včelica

Navrhni úpravu