Zastupitelstvo Vsetína plní volební program Pirátů

12. 09. 2019
Zastupitelstvo Vsetína plní volební program Pirátů
Zastupitelstvo Vsetína plní volební program Pirátů

Na zastupitelstu 11.9.2019 byla schválena podpora přemístění Baťovy pily z prostoru u Vsetínské nemocnice do průmyslové zóny v Jablůnce.

„Piráti byli jediní, kteří měli v programu vymístění pily a na ní navázané těžké nákladní dopravy z centra města. Jsme rádi, že jednání se zástupci Baťových lesů a majitele areálu v Jablůnce směřují k úspěšnému konci,“ shrnul závěry jednání zastupitelů pirátský lídr Václav Včelica .

Pokud k přemístění pily dojde, bude moci město využít pozemky, na kterých stojí vlečka do areálu Baťových lesů pro další rozvoj nemocnice. Navíc se ušetří desítky miliónů za přeložku železniční vlečky, která již byla zahrnuta do projektu rekonstrukce nádraží.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce nádraží ještě neprobíhá a dojde k přeprojektování vedení kolejí v souvislosti se zrušením vlečky do Baťových lesů, apelují Piráti na zastupitele, aby prosadili i zrušení druhého překladiště pro ostatní místní zpracovatele dřeva, která měla být vybudována v blízkosti nové obytné zástavby v areálu stávajícího brownfieldu za nádražím. Žádáme Radu města, aby směřovala jednání o výměně pozemků Baťovy pily za pozemky v Jablůnce s takovým dispozičním uspořádáním areálu, aby byl umožněn přístup k železniční vlečce v Jablůnce i pro ostatní zpracovatele dřeva v regionu. Tím by mohlo být zrušeno i druhé plánované překladiště vedle areálu kovošrotu, pouhých stotřicet metrů od nemocnice. Kamiony by pak nebrázdily po novém přivaděči kolem zimního stadionu a podél nové zástavby v Sandriku na zmíněné překladiště. K překládce na vagóny totiž dochází i v časných ranních a pozdních večerních hodinách a to je doba, kdy je rušení pacientů v nemocnici z překládky dřeva nejhorší.

Věříme, že město vezme v potaz i tento náš podnět, ke kterému se budeme snažit vyzvat na příštím zastupitelstvu. Na příštím zastupitelstu se bude projednávat také konečné stanovisko k projektu spalovny Vsetín, nazývané též ZEVO Vsetín. Konečně se tedy dozvíme, kdo ze zastupitelů podpoří záměr vybudovat v centru Vsetína spalovnu komunálního odpadu s využitím odpadního tepla jako zdroje energie, a kdo naopak bude prosazovat lepší recyklaci odpadů a čistý vzduch ve městě bez toxických zplodin a těžkých kovů.


Odkazy:

Program Pirátů pro Vsetín 2018


„Aby Vsetín rostl do krásy“

Autor článku

Václav VčelicaVaclav Vcelica

Václav Včelica

2. místopředseda místního sdružení, člen expertního týmu Pirátské strany pro dopravu, lídr kandidátky v komunálních volbách 2018.


vaclav.vcelica@gmail.com

Navrhni úpravu