Těžké kovy - těžké zdravotní riziko

20. 05. 2019
Těžké kovy - těžké zdravotní riziko
Těžké kovy - těžké zdravotní riziko

V tomto článku se budeme zabývat situací, kdy se vedení města zavázalo ve svých dokumentech ke zlepšování životního prostředí ve městě, přesto nevystupuje proti vzniku nového zdroje znečištění ovzduší v podobě ZEVO.

Celkový roční přínos těžkých kovů do ovzduší ze ZEVO má být okolo 21 kg. Těchto 21kg nebezpečných rakovinotvorných kovů nespadne jako kovadlina na jedno místo v jeden čas, ale bude v průběhu roku postupně roztrušováno na naše hlavy, do oken našich bytů a na půdu našich zahrad. Jelikož tyto látky se v životním prostředí hromadí, za životnost spalovny jich bude již půl tuny. Koncentrace těchto nebezpečných látek v našich tělech se i kvůli spalovně bude zvyšovat. U těžkých kovů a polychlorovaných bifenylů, které bude spalovna také vypouštět, neexistuje bezpečné množství, které můžete do sebe dostat. Existuje pouze přijatelná míra rizika a tuto přijatelnou míru rizika pak vyjadřují normové požadavky na vypouštěné zplodiny. To znamená, že i velmi malá koncentrace těchto látek u někoho může spustit rakovinotvorné procesy, stejně tak jako u jiného nikoliv. A společnost si pomocí hygienických limitů nastavuje, jaký počet onemocnění rakoviny nebo dýchacích orgánů je ochotna připustit. Emisní limity u spaloven jsou nastaveny velmi přísně, avšak pokud onemocnění ze špatného ovzduší postihne v budoucnu někoho přímo u vás v rodině, bude to maximálně politováníhodné. Bude to stejné, jako by toho nešťastníka zasáhla ona pomyslná kovadlina z těžkých kovů, která nám tady bude od spuštění ZEVO ve vzduchu poletovat. A každý rok k ní přibude další a další.

Město by se tedy mělo zamyslet ještě jednou, zda chtějí zdravé životního prostředí a zdravé obyvatele města, nebo chce radnice jen uspořit při nakládání s odpadem a lepší recyklace odpadu je jim ukradená.


Ohodnoťte tento článek na Facebooku. Příště se rozepíšeme o dotacích, které mohou být pro nás buď strašákem, nebo koštětem, kterým toho strašáka vymeteme.

Celý seriál článků najdete postupně pod těmito odkazy:

  1. Teplo, odkud se bereš?
  2. Bioodpad, máme plán
  3. Těžké kovy - těžké zdravotní riziko
  4. Strašák dotace má číslo 126
  5. Alternativy k ZEVO
  6. Město – mrtvý brouk

Odkazy:

Koaliční smlouva 2018


„Aby Vsetín ozdravěl a byl zelenější“

Autor článku

Václav VčelicaVaclav Vcelica

Václav Včelica

2. místopředseda místního sdružení, člen expertního týmu Pirátské strany pro dopravu, lídr kandidátky v komunálních volbách 2018.


vaclav.vcelica@gmail.com

Navrhni úpravu