Teplo, odkud se bereš?

17. 05. 2019
Teplo, odkud se bereš?
Teplo, odkud se bereš?

Zásobování teplem Vsetín a.s.(ZTV) dodává ve Vsetíně teplo 8 289 domácnostem, 28 průmyslovým podnikům a 63 organizacím a institucím státu a měst. Ostatní si teplo obstarávají jinak. Vzhledem k tomu, že přicházejí klimatické změny, je na čase ptát, jak si lze teplo opatřit efektivně, ekologicky a ekonomicky příznivě.

Nejjednodušší je nechat si teplo dodávat, jako to dělá oněch více než 8 tisíc domácností ve Vsetíně, stačí jen měsíčně platit zálohy a o ostatní věci se nemusíte starat. To však znamená, že jste rukojmími, kteří musí platit tolik, kolik Energetický regulační úřad dovolí dodavateli tepla fakturovat a musí Vám být tak trochu jedno, jak je to teplo vyrobeno. ZTV plánuje vyměnit část čistého paliva, zemního plynu, za směsný komunální odpad. Je v tom čistě ekonomický kalkul, že na odpadu se dá vydělat dvakrát někdy i třikrát. Jednou, když jim města a obce budou platit za jeho likvidaci, podruhé, když vám ZTV vyfakturuje dodané teplo a potřetí, když ZTV prodá strusku z pálení komunálního odpadu jako stavební materiál do silnic. To poslední jen v případě, že je jen podlimitně kontaminovaná těžkými kovy a podobnými nebezpečnými látkami.

Avšak není pouze oněch 8 tisíc domácností ve Vsetíně, ostatní si opatřují teplo jinak. Zaměřme se především na bytové domy, které jsou nejčastějšími odběrateli tepla ZTV. Ty mají možnost si pořídit vlastní kotel na plyn, tepelné čerpadlo, systém solárních kolektorů a fotovoltaických panelů na střechu, rekuperační jednotky pro jednotlivé byty, nebo některou z kombinaci předešlých možností. Záleží na kvalitě zateplení domu a jeho situování.

Vlastní plynovou kotelnu zvolí nejspíše ty bytovky, které mají horší zateplení. Ušetří tak za distribuci tepla z tepláren, spalují plyn v kondenzačních kotlích s účinností až 104%. Přitom teplárny spalují plyn pouze s účinností kolem 89%, z čehož 41% je vyrobená elektrická energie. Dalších 3-8% tepla se ztrácí při distribuci tepla domácnostem. U tepla z libereckého ZEVO je to až 40%. Tuto neefektivní výrobu a distribuci pak platí odběratelé tepla, samozřejmě plus zisk tepláren. Už jen to je důvod pro to, odstřihnout se od monopolního výrobce tepla již nyní.

Pokud je vaše bytovka dobře zateplena, můžete zvážit instalaci tepelného čerpadla na střeše domu. V kombinaci se solárními systémy to může být kvalitní náhrada tepla z tepláren. Velmi dobře zateplené bytovky s izolací stěn 20 cm a více v podstatě nemusí vytápět byty klasickými radiátory, je u nich třeba zajistit především řádné větrání místností a hodí se pro ně malé rekuperační jednotky s případným elektrickým dohřevem vzduchu při extrémních mrazech. Výrobu teplé užitkové vody pak zajistí tepelné čerpadlo buď přímo v jednotce či společně pro bytovku, případně plynový kotel.

V minulosti byla většina bytovek zateplena, avšak z dnešního pohledu se již jedná o zateplení nedostatečné. Podceněno bylo i zajištění pravidelné výměny vzduchu v bytech. Přitom v obvykle velké ložnici již po 4 hodinách dochází při zavřených oknech k překračování předepsaných hodnot koncentrace oxidu uhličitého. Nikdo v půlce noci většinou nevstává vyvětrat a polootevřená okna si přes noc nechává z důvodu úniku tepla a průvanu málokdo. Stejně tak i po 20 minutách ve školních třídách je koncentrace CO2 překračována. Důsledky špatného větrání jsou nesoustředěnost, bolesti hlavy, podrážděnost. Z tohoto pohledu jsou rekuperační jednotky nejlepší volbou, a proto jsou i do budoucnu preferovány z pohledu postupu EU, která si klade za cíl zvyšovat počet pasivních domů. Pro ty nebude mít dodávka tepla z tepláren smysl.

Také ekonomicky nedává centrální zásobování teplem smysl. Podle profesního portálu tzb-info.cz máme ve Vsetíně jednoho z nejdražších dodavatelů tepla v ČR. Pokud by průměrná bytovka přešla na vlastní plynovou kotelnu, pak by investice dosáhla návratnosti pod 5 let.

Pokud se odpojí dostatek bytových domů od centrálního zásobování teplem, nebude mít Zařízení pro energetické využití odpadu, lidově nazývaná spalovna, kam dodávat teplo a nebude se ani stavět. Záleží-li vám na čistotě vašeho životního prostředí, zvolte si čisté, a pokud možno i lokální, zdroje tepla.


Tento článek je prvním ze série šesti článků, které jsme se rozhodli k tématu spalovny a odpadů vydat. V dalších článcích se zaměříme na bioodpad jako jednu z hlavních složek směsného odpadu, dále se zaměříme na zdravotní rizika spalovny, řekneme si přímé alternativy ke spalovně, jak lze jinak odpad využít a třídit, a kde na to město může získat potřebné finance.

Celý seriál článků najdete postupně pod těmito odkazy:

  1. Teplo, odkud se bereš?
  2. Bioodpad, máme plán
  3. Těžké kovy - těžké zdravotní riziko
  4. Strašák dotace má číslo 126
  5. Alternativy k ZEVO
  6. Město – mrtvý brouk

Odkazy:

Návratnost investice do plynové kotelny (video)

Přednáška z konference Rekonstrukce TZB v bytových domech 2017 - Návratnost investice do plynové kotelny

Firemní články na portále tzb-info.cz, které prezentují porovnání CZT a vlastní kotelny: 1 , 2, 3


„Aby Vsetín ozdravěl a byl zelenější“

Autor článku

Václav VčelicaVaclav Vcelica

Václav Včelica

2. místopředseda místního sdružení, člen expertního týmu Pirátské strany pro dopravu, lídr kandidátky v komunálních volbách 2018.


vaclav.vcelica@gmail.com

Navrhni úpravu