Nákladní doprava a překladiště kamionů do centra Vsetína nepatří

02. 10. 2018
Nákladní doprava a překladiště kamionů do centra Vsetína nepatří
Nákladní doprava a překladiště kamionů do centra Vsetína nepatří

Vedení vsetínské radnice na zářijovém zastupitelstvu deklarovalo podporu vzniku překladiště kamionů pro ČD Cargo v centru města. Piráti navrhují ve svém programu přemístění tohoto překladiště do průmyslové zóny na Bobrkách, kde by se měl vytvořit i prostor pro přesunutou Baťovu pilu. Piráti tak chtějí omezit počet kamionů v centru města a uvolnit parcely pro novou bytovou zástavbu a rozvoj vsetínské nemocnice.

„Uveřejnili jsme návrh možného umístění přesunuté pily a překladiště ČD Cargo jako reakci na tvrzení současné koalice o nemožnosti vymístění těchto objektů mimo Vsetín,“

uvedl Václav Včelica, lídr pirátské kandidátky ve Vsetíně. Návrh počítá s novou železniční vlečkou mezi stávající železnicí a silnicí I/57 v prostoru nezastavěné části průmyslového areálu na Bobrkách.

„Naše řešení přináší mnoho výhod jak pro město tak pro ČD Cargo. Například by bylo možné naložit celý vlak bez posunování a přeřazování soupravy. V centru to není možné, tam lze najednou naložit pouze pětinu délky vlaku,“

dolpnil dále Včelica.

Taktéž Baťovy lesy by mohly uvolnit prostor pro rozvoj vsetínské nemocnice. Vlečka okolo nemocnice by zmizela a místo ní by u polikliniky mohl vyrůst bytový dům s malometrážními byty a s podzemním parkovištěm a promenádou pokračující přes most na Ohradu. V prostoru pily by pak mohlo být parkování pro nemocnici nebo rozvojové projekty navázané na cyklostezku. Vsetínské železniční nádraží by pak sloužilo jen pro osobní dopravu, nákladní vlaky by tudy pouze projížděly. Zkrátil by se tím i podchod do prostoru pily Delta, kde má vzniknout nová městská čtvrť.

„Uvědomujeme si, že jednání se soukromími vlastníky i státní organizací je vždy složité a je i o dlouhodobém vytváření vztahů a důvěry. Pokud by však na naše nabídky přistoupili, podpořily by tím rozvoj Vsetína a sami tím získaly lepší možnosti k podnikání,“

podotkl na adresu Baťových lesů a Správy železniční dopravní cesty Radek Nohavica, předseda místního sdružení Pirátů. Piráti nejsou apriori proti řešení, které je nyní vyprojektované do podoby projektu pro územní rozhodnutí, chtějí jej ale vylepšit. Na stránkách https://vsetin.pirati.cz/ si lze prohlédnout aktuální podobu nádraží i podchodu u Křivačkárny. K těmto podkladům se Piráti dostali až po žádosti o informace na SŽDC, protože město Vsetín podobné podrobné informace nezveřejňuje.


Přílohy: Vizualizace železničního nádraží


„Aby Vsetín nezůstal na vedlejší koleji“

Autor článku

Václav VčelicaVaclav Vcelica

Václav Včelica

2. místopředseda místního sdružení, člen expertního týmu Pirátské strany pro dopravu, lídr kandidátky v komunálních volbách 2018.


vaclav.vcelica@gmail.com

Navrhni úpravu