Město - mrtvý brouk

06. 06. 2019
Město - mrtvý brouk
Město - mrtvý brouk

Vedení Vsetína dělá ve vztahu k řešení odpadové otázky a ZEVO mrtvého brouka. Lepší recyklaci neřeší. Bioodpad se ve městě recykluje jen početními obraty na papíře. Do recyklace biodpadu se totiž nově započítává i posečená tráva ze sídlišť, která se i dříve nechávala zetlít. Tempo zavádění nových technologií do zpracování odpadu rozhodně neodpovídá tomu, abychom do roku 2035 přestali náš odpad skládkovat a začali jej lépe využívat.

V sérii článků jsme se věnovali tomu, jak můžeme ovlivnit to, aby se nestavěla spalovna v Luhu. Obyčejní občané toho mohou udělat relativně málo. Mohou tlačit na teplárny, že pokud budou vyrábět teplo technologií ZEVO, přestanou od nich odebírat teplo. Každý z nás může také popřemýšlet, zda by nemohl ještě o něco lépe recyklovat odpady ve své domácnosti. K tomu však potřebujeme mít v blízkosti domova dostatek recyklačních kontejnerů, či možnost zbavit se efektivně biodpadu z domácností, jak jsme psali v článku „Bioodpad, máme plán“.

Doufáme, že vedení města se inspiruje pirátskými nápady a alespoň část z nich převede do dobré praxe. Nevadilo by nám, kdyby je nakonec vydávali za své nápady, jen kdyby to pomohlo lepší recyklaci, abychom se zde neutopili v odpadu, nebo se nemuseli potýkat se zplodinami ze spalovny. Spalovna totiž odpadovou otázku neřeší, ta ji jen odsouvá do pozadí. Z potenciálně zajímavých surovin obsažených v černých popelnicích dělá v lepším případě stavební strusku, v horším případě nebezpečný odpad. Toho může být až 30% z původního množství. Město, buď může ukládat dnes 100% SKO na skládku, nebo ukládat 30% z něj v ZEVO vyrobeného nebezpečného materiálu (nevhodného dalšího využití kvůli vysokým koncentracím vyluhovatelných škodlivin). Nebo zvolit cestu lepší recyklace a většího materiálového využití SKO pomocí moderních technologií. Pomozte nám vyvinout na politiky dostatečný tlak, aby museli převzít zodpovědnost za nakládání s odpadem, podepište petici proti spalovně.


Nevěřte těm, kteří říkají, že zastavit stavbu spalovny je nemožné, protože o tom rozhodli ti nahoře. Každý den děláme věci, kdy rozhodujeme o tom, zda tu spalovna vyroste či nikoliv. Přečtěte si celou sérii článků o spalovně a odpadech.

Celý seriál článků najdete postupně pod těmito odkazy:

  1. Teplo, odkud se bereš?
  2. Bioodpad, máme plán
  3. Těžké kovy - těžké zdravotní riziko
  4. Strašák dotace má číslo 126
  5. Alternativy k ZEVO
  6. Město – mrtvý brouk

Odkazy:

Petice proti spalovně


„Aby Vsetín ozdravěl a byl zelenější“

Autor článku

Václav VčelicaVaclav Vcelica

Václav Včelica

2. místopředseda místního sdružení, člen expertního týmu Pirátské strany pro dopravu, lídr kandidátky v komunálních volbách 2018.


vaclav.vcelica@gmail.com

Navrhni úpravu