Bioodpad, máme plán

18. 05. 2019
Bioodpad, máme plán
Bioodpad, máme plán

V článku se zaměříme především na bioodpad z bytových domů, protože lidé z rodinných domů si mohou kompostovat na zahradě. Běžný občan ze vsetínských sídlišť nemá mnoho možností, jak recyklovat bioodpad z domácnosti.

Jak už zaznělo na Kulatém stole k plánovanému ZEVO Vsetín (spalovny komunálního odpadu v Luhu), starosta Jiří Ružička ani Rada města nezvažuje zavádějí recyklace bioodpadu ve městě. Uvědomělý občan by se mohl ptát, proč tomu tak je. Pokud by město recyklovalo biodpad, který tvoří až 42% SKO v černých popelnicích, pak by byl SKO pro ZEVO Vsetín nepoužitelný. Měl by příliš vysokou výhřevnost a vysoká teplota v kotli by zničila drahou technologii spalovny. Bioodpad obsažený v komunálním odpadu tento odpad ve spalovně dusí a dosahuje se tak v ZEVO technologicky optimálních teplot spalin. Taktéž zavedení lepší recyklace odpadu zavedením linky MBÚ – mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu by došlo k razantnímu snížení výhřevnosti a obsahu spalitelných částí výsledného odpadu. To však město také nechce. Město prostě nechce lepší recyklaci, hraje si na mrtvého brouka a čeká až jeho problémy vyřeší nějaká víla mávnutím kouzelného proutku. Ta víla se má jmenovat ZEVO a to mávnutí proutku nebude zadarmo. Odhaduje se, že za zpracování SKO v ZEVO bude třeba platit okolo 1500Kč/t. Ani stávající odvoz na skládky ale není zadarmo a poplatek za skládkování se má ještě zvyšovat ze stávajících 500Kč/t až na 2000Kč/t. Navíc při nedostatečné recyklaci odpadu mohou v budoucnu dostávat obce další sankce.

Zahrajme si hru, kdyby byly ryby braly, aneb kdyby byli Piráti ve vedení města, co by udělali. Milujeme jednoduchá řešení, a proto bychom podpořili ve vhodných lokalitách instalaci drtičů bioodpadu do dřezu umístěného do suterénních prostor bytových domů. Taková instalace by přišla do 20 000Kč pro dům a velmi rychle by se městu vrátila na sníženém počtu svozů komunálního odpadu. Navíc by nikde nebyly umístěny zapáchající hnědé popelnice s biodpadem, kde by v letních měsících hledal potravu všemožný hmyz. Z drtičů bioodpadu by rozmělněný odpad putoval splaškovou kanalizací do čistírny odpadních vod. Zde by byla tuhá složka odpadu separována a vytvářel by se z ní výživný kompost ve speciálních fermentorech a jako vedlejší produkt by se vytvářel bioplyn, ze kterého by se vyrábělo teplo a elektřina. Nebo by se dal bioplyn po přečištění používat jako palivo v autobusech na plyn. Uvědomujeme si, že existují lokality, které jsou pro zavedení drtičů nevhodné, z důvodů nefunkční kanalizace (například zapáchající Ohrada v létě). Tam by mohly dobře posloužit komunitní kompostéry nebo třeba jen pravidelně překopávaný kompost. Na překopávání kompostu elektrickým kultivátorem by se dalo využít nezměrné síly VPP. Elektrický kultivátor bychom doporučili napojit na zásuvky vyvedené ze sloupů veřejného osvětlení zásuvky vyvedené ze sloupů veřejného osvětlení.

Jak je vidět, hnědé popelnice jsou jedním, nikoli však jediným, řešením, jak nakládat s bioodpadem. Stačí si vyzkoušet a porovnat navržené varianty v menším měřítku a posléze se rozhodnout pro nejvhodnější řešení. Ekonomická rozvaha musí být součástí takového řešení. Vedení města se však zatím nerozhodlo zatočit s bioodpadem, před problémem zavírá oči, a tudíž je tlačeno si vybírat mezi dvěma špatnými variantami, ZEVO a skládkováním.


Napište nám na facebook, jak se Vám naše řešení líbí. V příštím díle se budeme věnovat zdravotním rizikům špatného ovzduší a zhoršení ovzduší, které přinese ZEVO.

Celý seriál článků najdete postupně pod těmito odkazy:

  1. Teplo, odkud se bereš?
  2. Bioodpad, máme plán
  3. Těžké kovy - těžké zdravotní riziko
  4. Strašák dotace má číslo 126
  5. Alternativy k ZEVO
  6. Město – mrtvý brouk

Odkazy:

Podrobnější informace o drtičích odpadu

MBÚ - aktuální zkušenosti z Německa:

www.odpady-portal.sk: Nemecké skúsenosti s MBÚ

www.odpady-portal.sk: Nemecké skúsenosti s MBÚ – 2. časť


„Aby Vsetín ozdravěl a byl zelenější“

Autor článku

Václav VčelicaVaclav Vcelica

Václav Včelica

2. místopředseda místního sdružení, člen expertního týmu Pirátské strany pro dopravu, lídr kandidátky v komunálních volbách 2018.


vaclav.vcelica@gmail.com

Navrhni úpravu