Alternativy k ZEVO

28. 05. 2019
Alternativy k ZEVO
Alternativy k ZEVO

V tomto článku se zaměříme na alternativy k ZEVO. O alternativách pro vytápění čistšími způsoby jsme psali v úvodním článku Teplo, odkud se bereš?. Nyní se budeme věnovat tomu, co může město dělat se svým odpadem.

Naše prvotní myšlenky by měly směřovat k tomu, jak produkovat, co nejméně odpadu v rámci města. Koalice pro otevřený Vsetín se na svých stránkách zevrubně věnovala omezování odpadu z domácností. Internetem také proběhla výzva Zero Waste (život bez odpadu), do které jste se mohli zapojit i vy. Tato oblast je tedy pokryta dobře osvětovou kampaní jiných. My se proto zaměříme na to, co může město velikosti Vsetína dělat, aby jeho ekologická stopa byla co nejmenší a budoucí generace nemusely řešit podobně jako my, co se starou zděděnou ekologickou zátěží.

Vsetín stále špatně pokrývá paletu odpadů, které lze recyklovat. Ve městě chybí kontejnery na kov a bioodpad, kontejnerů na Tetra-packy a elektroodpad je pomálu, kontejnery na plast a papír často přetékají a potřebovaly by častější svozový režim. Zde má město velké mezery a jediným argumentem města, proč to nedělá lépe, je, že lepší recyklace něco stojí. To je sice pravda, ale svozy směsného komunálního odpadu na skládky, případně do spaloven, také něco stojí a do budoucna budou stát ještě více, případně takové nakládání s odpadem bude bráno jako plýtvání a bude zcela zakázáno.

K lepší recyklaci na straně obyvatel lze dospět pouze pomalými krůčky. Změna návyků je dlouhodobý proces. Důležité je dát lidem možnost třídit a na to především by mělo město začít myslet. Například, když jdou rodiče do parku, aby mohli vyhodit kelímek od jogurtu pro děti do plastu, nikoliv do směsného odpadu. Učili by tak i další generaci, jak recyklovat. Nestačí mít na městském úřadě zaveden systém pro úředníky a dbát na recyklaci uvnitř úřadu. Je třeba stejně postupovat i venku. Jinak je certifikace města pomocí EKO-BIO-ISO takřka k ničemu.

Pokud ještě obyvatelstvo města není naučeno dostatečně třídit, lze vystavět linku MBÚ na mechanicko-biologickou úpravu směsného komunálního odpadu a tím docílit toho, že z odpadu bude na automatické lince separován kovový odpad, biodpad včetně znečištěného papíru a plasty. Kovy jdou zpět do oceláren. Bioodpad se nechá zfermentovat a vyrobí se z něj kompost a jako “odpadní”” produkt také bioplyn. Další spalitelná část ze SKO se většinou lisuje do briket TAP (tuhého alternativního paliva). To pak míří do cementáren či jiných speciálních spaloven (nikoliv ZEVO, pro ně by TAP mělo přílišnou výhřevnost). Zbytek (15-20%), který je tvořen většinou znečištěným skelným odpadem, zeminou a kamením, je skládkován.

Jestli je MBÚ dobrou volbou pro zpracování odpadu ze Vsetínska nelze 100% tvrdit a muselo by to potvrdit i ekonomické posouzení projektu. Zkušenosti z Německa ukazují, že v prostředí, kde je postaveno velké množství spaloven i linek MBÚ, vyhrávají ekonomicky spalovny. Avšak linky MBÚ jsou použitelnější pro menší množství odpadu a jejich kapacita a technologie se dá variabilněji měnit. Celkové množství odpadu ze Vsetínska není takové, aby po vyloučení složky BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) zůstalo ještě dostatečné množství odpadu ať už pro ZEVO či plnohodnotnou MBÚ.

Pro Vsetín by se nejspíš jevila nejvýhodněji kombinace lepšího automatického dotřídění komunálního odpadu a bioplynové stanice vedle již postavené kompostárny a ČOV. Zefektivnil by se tím hlavně celý proces nakládání s bioodpadem. A bioodpad je klíčem k větší recyklaci a tomu, zda na Vsetíně bude nebo nebude spalovna odpadu. Navíc, na lepší recyklaci lze získat dotaci z fondů EU, jak už jsme psali v článku Strašák dotace má číslo 126.


Našli jste v článku chybu nebo se Vám článek líbil? Komentujte naše články na Facebooku.

Celý seriál článků najdete postupně pod těmito odkazy:

  1. Teplo, odkud se bereš?
  2. Bioodpad, máme plán
  3. Těžké kovy - těžké zdravotní riziko
  4. Strašák dotace má číslo 126
  5. Alternativy k ZEVO
  6. Město – mrtvý brouk

Odkazy:

Hnutí ZERO WASTE v ČR Tři pohledy na MBÚ technologii (z roku 2008) Další odkazy postupně doplníme…


„Aby Vsetín ozdravěl a byl zelenější“

Autor článku

Václav VčelicaVaclav Vcelica

Václav Včelica

2. místopředseda místního sdružení, člen expertního týmu Pirátské strany pro dopravu, lídr kandidátky v komunálních volbách 2018.


vaclav.vcelica@gmail.com

Navrhni úpravu